Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Elimgemeente Terneuzen
 
 
Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2020
       

SHGP te Terneuzen
college van kerkrentmeesters

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

 

begroting 2020

rekening 2020

rekening 2019

baten

     

Opbrengsten uit bezittingen

€-

€ 7.500

€ 9.175

Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en overige bijdragen van derden

lasten

Totaal baten

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€-

€ 2.473

€ 2.573

€-

€-

€-

€ 9.973

  • €  10.000

  • €  21.748

     
     

€-

€-

€-

€-

€-

€-

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) Salarissen (koster, organist e.d.)

€-

€-

€-

€-

€ 4.291

€ 2.670

€-

€-

€-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten Resultaat (baten - lasten)

€-

€ 59

€ 283

€-

€-

€-

€-

€ 4.350

€ 2.953

€ - € 5.623 € 18.795

 
 
       
       
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.