Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Elimgemeente Terneuzen
 
 
Gemeente Gemeente

De naam van onze gemeente Elim verwijst naar het Bijbelboek Exodus.
Daar wordt de reis beschreven van het volk Israël. Zij trokken van Egypte naar het beloofde land Kanaän. Deze reis was zwaar en niet zonder gevaren. Maar toen de toestand echt nijpend begon te worden kwam daar plots een oase in zicht met twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen.
De naam van deze oase was....Elim.
Een bijzondere plaats in de woestijn: een plek waar er leven is (12 waterbronnen en 70 bomen). Zo kon Gods volk weer tot rust komen en krachten opdoen voor de verdere reis.

Rust en vrede

Zo'n kerk wil Elim zijn. Een plek waar je tijdens je levensreis welkom bent en waar je werkelijk rust en vrede vindt bij het Woord van God, temidden van de woestijn die het leven soms kan zijn. In de Bijbel staat: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven (Matt. 11:28).
En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets (Openb. 22:17).

Profiel van Elim

Elim is een Hervormde wijkgemeente van 'bijzondere aard' binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Dit betekent dat Elim hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook een eigen signatuur heeft. Onze gemeente is verbonden met de Gereformeerde Bond. De gereformeerde prediking is daarbij van wezenlijk belang. In de prediking staat Gods Woord, de Bijbel, centraal. Ook wordt er gebruik gemaakt van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Deze geschriften worden tijdens de erediensten uitgelegd. Verder zingen we tijdens de diensten psalmen uit de berijming van 1773.
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.