Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Elimgemeente Terneuzen
 
 
ANBI Info SHGP ANBI Info SHGP

ANBI Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 'Elim'ANBI Stichting HGP

De Stichting HGP te Terneuzen is aangemerkt als een ANBI-instelling. Deze pagina bevat informatie over de ANBI status van de Stichting HGP. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de stichting, en/of degene die de aan de stichting een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen. 

Adresgegevens 
Naam: ANBI Stichting ter bevordering van de Hervormd Gereformeerde Prediking Terneuzen
Adres: Serlippensstraat 31
Postcode en Woonplaats: 4532 LR Terneuzen
RSIN nummer: 803 923 570
Website: www.elimkerkterneuzen.nl
Bankrekening: NL98 RABO 0373 7144 59
BIC: RABONL2U

Algemene gegevens

Uittreksel uit de statuten van de SHGP van 24 augustus 2009
De stichting draagt de naam: “PROTESTANTSE STICHTING TER BEVORDERING VAN DE HERVORMD GEREFORMEERDE PREDIKING TERNEUZEN” en is gevestigd Serlippensstraat 31 te 4532 LR Terneuzen.
De stichting is opgericht in overeenstemming met de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

De stichting heeft ten doel:

De Hervormd Gereformeerde Prediking te Terneuzen te bevorderen.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het ondersteunen van de wijkgemeente van bijzondere aard van de protestantse gemeente te Terneuzen met financiën en faciliteiten, het houden van lezingen, het geven van catechese en voorts door overige activiteiten die tot het bereiken van de doelstelling bevorderlijk zijn.

De stichting heeft in het kader van haar doelstelling van de in de inleiding genoemde gemeente in het bijzonder de volgende taken en/of bevoegdheden en/of rechten en/of verplichtingen overgedragen gekregen: Het in eigendom hebben, onderhouden en beheren van onroerend goed. De grondslag van de stichting is Gods onfeilbaar Woord, opgevat in overeenstemming met de drie formulieren van enigheid, laatstelijk vastgesteld op de Nationale Synode te Dordrecht in 1618-1619 gehouden. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door 
  1. Het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal
  2. subsidies, giften en donaties
  3. Hetgeen verkregen wordt door schenking, erfstelling of legaten
  4. Revenuen van het vermogen van de stichting.
  5. Wat op andere wijze verkregen wordt.
Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, samengesteld uit leden van de kerkenraad, de kerkrentmeesters en de gemeente.


 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.